Deze winkel vereist dat javascript is ingeschakeld om sommige functies correct te laten werken.

Juridische mededeling

OVERZICHT

Deze website wordt beheerd door Growth Financial SA. Op deze site verwijzen de termen "wij", "onze" en "onze" naar Growth Financial SA. Growth Financial SA biedt deze website, inclusief alle informatie, tools en diensten die beschikbaar zijn op deze site, aan u, de gebruiker, aan op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen die hier worden vermeld.

Door het bezoeken van onze site en / of de aankoop van iets van ons, je bezighouden met onze "service" en ga ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ( "terms of service", "Voorwaarden"), met inbegrip van de voorwaarden algemene voorwaarden en aanvullende verzekeringen hier vermeld en/of beschikbaar via hyperlink. Deze servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, verkopers, klanten, verkopers en/of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te openen of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of een dienst gebruiken. Als deze servicevoorwaarden worden beschouwd als een aanbod, is de aanvaarding ervan uitdrukkelijk beperkt tot deze servicevoorwaarden.

Elke nieuwe functie of tool die aan de huidige winkel wordt toegevoegd, is ook onderworpen aan de servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot de website nadat eventuele wijzigingen zijn gepost, houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op de site van Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.


SECTIE 1 - ONLINE WINKELVOORWAARDEN

Door akkoord te gaan met deze Servicevoorwaarden, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie waar u woont, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u ons toestemming hebt gegeven om elke minderjarige die van u afhankelijk is voor het gebruik van deze site.

U mag geen gebruik maken van onze producten voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, en je mag niet, in het gebruik van de dienst, in strijd met de wetten van uw rechtsgebied (inclusief, maar niet beperkt tot, de wetten rechten van de 'auteur).

U mag geen wormen of virussen of codes van destructieve aard verzenden.

Een overtreding of schending van een van de voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw diensten.


SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment de levering van diensten aan iemand om welke reden dan ook te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (behalve creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en (a) verzending via verschillende netwerken omvat; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van de netwerken of verbindende apparaten. Creditcardgegevens worden altijd versleuteld tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in niet te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of een deel van de dienst te exploiteren, gebruik van de dienst of de toegang tot de dienst of enig contact op de website via welke de dienst wordt verricht, zonder onze toestemming. Uitdrukkelijke schriftelijke .

De secties die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden op geen enkele manier beperken of beïnvloeden.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN DE INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie op deze site niet juist, volledig of actueel is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder raadpleging van primaire, meer specifieke, volledigere of actuelere informatiebronnen. Elk gebruik van de informatie op deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is niet noodzakelijk actueel en wordt alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om informatie op onze site bij te werken. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen aan onze site te controleren.


HOOFDSTUK 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

Wij zijn niet verantwoordelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of onderbreking van de service.


SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten of diensten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar op de website. Deze producten of diensten kunnen beperkte hoeveelheden hebben en mogen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de weergave van welke kleur dan ook op uw computerscherm nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten aan een persoon, geografische regio of jurisdictie te beperken. Wij kunnen dit recht per geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen naar eigen goeddunken op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elk product- of serviceaanbod op deze site is ongeldig waar dit verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of andere materialen die door u zijn gekocht of verkregen, aan uw verwachtingen zullen voldoen, noch dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.


SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURATIE- EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen die hetzelfde factuur- en/of verzendadres gebruiken. In het geval van een wijziging of annulering van een bestelling, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat is opgegeven op het moment van de bestelling. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons eigen oordeel, lijken te zijn geplaatst via wederverkopers, wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en hun vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Raadpleeg ons retourbeleid voor meer informatie.


HOOFDSTUK 7 - OPTIONELE GEREEDSCHAP

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren en waarover we geen controle of invloed hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij u toegang verlenen tot deze tools "zoals ze zijn" en "zoals beschikbaar" zonder enige garantie, verklaring of voorwaarde van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van de optionele tools die door de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en gevaar en u dient ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden geleverd door de relevante derde partij(en).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de site (inclusief het aanbieden van nieuwe tools en bronnen). Op deze nieuwe functies en/of diensten zijn ook deze gebruiksvoorwaarden van toepassing.


SECTIE 8 - KOPPELINGEN MET DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service beschikbaar zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u naar websites van derden leiden die niet aan ons zijn gelieerd. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het beoordelen of het evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en is niet aansprakelijk voor materiaal van derden of websites hebben, of enig ander materiaal, product of door derden dienst partij.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade die verband houdt met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.


SECTIE 9 - OPMERKINGEN, REACTIES EN ANDERE INZENDINGEN VAN DE GEBRUIKER

Indien, op ons verzoek, een aantal specifieke bijdragen (bijv inzendingen) of stuur u als, zonder onze vragen u, creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of andere stoffen, ook online, via e-mail, per post of op andere wijze stuurt u (collectief "Comments"), ga je ermee akkoord dat wij, op ieder moment, zonder beperking, bewerken, kopiëren, publiceren, te verspreiden, te vertalen en te gebruiken in een anders, op elk medium, de opmerkingen die u ons toestuurt. We zijn en zijn niet verplicht (1) om opmerkingen vertrouwelijk te houden, (2) om een vergoeding te betalen voor opmerkingen, of (3) om te reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar hebben geen verplichting om, te bewaken, te bewerken of te verwijderen inhoud die we achten, naar eigen goeddunken, illegaal, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of dat inbreuk maakt op de intellectuele eigendom van een deel of deze Gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op rechten van derden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of andere persoonlijke of eigendomsrechten. U stemt ermee verder dat uw commentaar lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal niet zal bevatten, bevatten of elke computer virus of andere malware die op enigerlei wijze kan invloed hebben op de werking van de dienst of een gelinkte website. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u niet voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons of anderen misleiden over de oorsprong van uw opmerkingen. U bent als enige verantwoordelijk voor de opmerkingen die u maakt en hun nauwkeurigheid. Wij aanvaarden geen enkele verantwoordelijkheid voor opmerkingen die door u of door een derde partij zijn geplaatst.


SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Het indienen van uw persoonlijke gegevens via de winkel wordt beheerst door ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken.

ARTIKEL 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN NALATIGHEDEN

Van tijd tot tijd, kan informatie op onze site of in de Dienst typografische fouten, onjuistheden of weglatingen die betrekking kunnen hebben op product beschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, product verzendkosten, levertijden. Doorvoer en beschikbaarheid bevatten. Wij behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onjuistheden of onvolledigheden, en om verandering of update-informatie corrigeren of orders te annuleren indien gegevens op de Dienst of op websites waarnaar wordt verwezen is onjuist, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (inclusief nadat u uw bestelling hebt ingediend ).

We verbinden ons er niet toe om informatie op de Service of een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen gespecificeerde update- of verversingsdatum die wordt toegepast in de Service of op een gekoppelde website, moet worden opgevat als een indicatie dat alle informatie in de Service of op een gekoppelde website is gewijzigd of bijgewerkt.ARTIKEL 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast de andere verboden uiteengezet in de gebruiksvoorwaarden, is het u verboden de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; (b) om anderen te vragen om illegale handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om lokale internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels, wetten of verordeningen te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) te treiteren, misbruik, belediging, kwaad, te schande maken, laster, denigreren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie verstrekken; (g) het downloaden of verzenden van virussen of enig ander type kwaadaardige code die zal of kan worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Service of een andere website of het internet zal beïnvloeden; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) voor spam, phish, pharm, voorwendsel, spider, crawl of scrape; (j) voor enig obsceen of immoreel doel; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een andere website of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de service of een gelinkte website te beëindigen wegens het schenden van een van de verboden toepassingen.


SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We kunnen niet garanderen dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zijn.

U stemt ermee in dat we de service van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen intrekken of de service op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik of onvermogen om de dienst te gebruiken op eigen risico is. De service en alle producten en diensten aan u geleverd via de dienst zijn (tenzij uitdrukkelijk anders door ons vermeld) verstrekt "as is" en "zoals beschikbaar" voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde van. Van welke aard dan ook, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

In geen geval kan de groei Financial SA, haar bestuurders, functionarissen, werknemers, filialen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, verlies, claim of directe schade., Indirecte, incidentele, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, gederfde winst, omzet, sparen, data, de kosten van vervanging of andere schade vergelijkbaar, hetzij op basis van contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), risicoaansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de dienst of een product verkregen door het gebruik van de dienst, of voor enige andere verwante eis, van welke dan ook om uw gebruik van de dienst of een product, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, eventuele fouten of weglatingen in enige inhoud, of enig verlies of schade, van welke aard dan ook geleden als gevolg van de 'util van de dienst of enige inhoud (of product) die via de dienst wordt weergegeven, verzonden of op een andere manier beschikbaar wordt gesteld, zelfs als het op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid ervan. Omdat sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolg- of gevolgschade niet toestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.


ARTIKEL 14 - VERGOEDING

U gaat ermee akkoord te vrijwaren, verdedigen en te vrijwaren Groei Financiële SA en onze moedermaatschappij, dochterondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiehouders, leveranciers diensten, onze onderaannemers, onze leveranciers, onze stagiaires en medewerkers vanaf elke claim of eis, inclusief redelijke honoraria van advocaten, van een derde partij en als gevolg van uw overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die ze op te nemen door middel van verwijzing, of uw schending van enige wet of de rechten van een derde partij.


ARTIKEL 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal die bepaling niettemin van toepassing zijn voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, en het niet-afdwingbare deel zal worden geacht los te staan van deze gebruiksvoorwaarden. gebruik zal deze beslissing geen invloed op de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen.


ARTIKEL 16 - BEINDIGING

De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van kracht totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze services niet langer wilt gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Indien, naar eigen oordeel, in strijd u, of als we vermoeden dat u inbreuk, elke voorwaarde of bepaling van deze Algemene Voorwaarden, kunnen we ook deze overeenkomst te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving en u bent verantwoordelijk voor alle sommen tot blijft en inclusief de datum van beëindiging; en/of als gevolg daarvan kunnen wij u de toegang tot onze diensten (of een deel daarvan) ontzeggen.


ARTIKEL 17 - VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Ons verzuim om enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling.

Deze Gebruiksvoorwaarden en eventuele beleid of het bedienen van regels die we plaatsen op deze site of in verband met de dienst van de gehele overeenkomst vormen en begrijpen tussen u en ons en uw gebruik van de Dienst regeren, vervangt alle voorgaande of gelijktijdige overeenkomsten, communicatie en voorstellen , mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, alle eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid in de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden kan niet tegen de redactie worden geïnterpreteerd.


ARTIKEL 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden en elke afzonderlijke overeenkomst waarbij wij diensten aan u leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van Avenue Athena 1, Louvain-la-Neuve, WAL, 1348, België.


SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk gewenst moment op deze pagina bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken enig deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig te controleren of er wijzigingen zijn aangebracht aan onze website. Uw voortgezet gebruik van of toegang tot onze website of service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze gebruiksvoorwaarden betekent acceptatie van die wijzigingen.


SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de Servicevoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via info@razwar.com.