Verkoopvoorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn alleen van toepassing op de verkoop van producten die worden aangeboden in de secties van Razwar.com. Deze producten worden nieuw verkocht. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing, met uitsluiting van alle andere voorwaarden, in het bijzonder die welke in de winkel gelden.

Razwar.com is een dienst van de naamloze vennootschap Growth Financial SA

BTW en ondernemingsnummer: BE 0819.455.109

 Artikel 1 - Prijs 

1.1 - De prijzen van onze producten zijn aangegeven in euro's, belastingen inbegrepen, exclusief handlings- en verzendkosten (tenzij anders vermeld).
1.2 - Razwar.com behoudt zich het recht voor om zijn prijzen op elk moment te wijzigen, maar de producten zullen worden gefactureerd op basis van de tarieven die van kracht zijn op het moment van invoer van de bestelling.
1.3 - De producten blijven eigendom van Growth Financial tot volledige ontvangst van de prijs door Growth Financial.
1.4 - De producten en diensten die op Razwar.com worden verkocht, zijn gereserveerd voor particulieren.

 Artikel 2 - Bestelling

De contractuele informatie wordt gepresenteerd in het Frans, Nederlands en Engels. Groei Financial behoudt zich het recht voor om een bestelling van een klant met wie er een geschil bestaat over de betaling van een eerdere bestelling te annuleren of te weigeren.

Artikel 3 - Validatie

U verklaart dat u deze Algemene Verkoopvoorwaarden heeft gelezen en aanvaard alvorens uw bestelling te plaatsen. De validatie van uw bestelling staat dus gelijk aan de aanvaarding van deze Algemene Verkoopvoorwaarden.
Tenzij anders bewezen, vormen de gegevens die op Razwar.com zijn vastgelegd het bewijs van alle transacties die op Razwar.com en zijn klanten zijn gedaan.

Artikel 4 - Beschikbaarheid

Onze productaanbiedingen en prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de site, zolang de voorraad strekt. Onze productaanbiedingen worden aangeboden binnen de grenzen van de beschikbare voorraden. Voor producten die niet in onze magazijnen zijn opgeslagen, zijn onze aanbiedingen geldig onder voorbehoud van beschikbaarheid bij onze leveranciers.
In dit verband worden indicaties over de beschikbaarheid van producten aan u verstrekt op het moment van het plaatsen van uw bestelling. Uitzonderlijk kunnen er fouten of wijzigingen voorkomen. In het geval dat een product niet beschikbaar is na het plaatsen van uw bestelling, zullen we u per e-mail of per post op de hoogte stellen na ontvangst van de informatie die door de leveranciers is ontvangen. Uw bestelling wordt automatisch geannuleerd en u wordt direct teruggestort als uw bankrekening is gedebiteerd.
 

Artikel 5 - Verzending / Levering

5.1 - Algemeen

Producten gekocht op Razwar.com worden over de hele wereld geleverd. 
De tijden die bij het bestellen worden aangegeven zijn de gebruikelijke gemiddelde tijden en komen overeen met de verzendtijden waar de levertijd op wordt gerekend. De producten worden geleverd op het afleveradres dat je tijdens het bestelproces hebt opgegeven. Wanneer u meerdere producten tegelijk bestelt en deze verschillende verzendtijden hebben, wordt de verzendtijd van de bestelling gebaseerd op de langste tijd. 
Razwar.com behoudt zich echter het recht voor om zendingen te splitsen, met name in het kader van Raz * War-abonnementen. Deelname aan handling- en verzendkosten wordt slechts voor één zending in rekening gebracht. 

In geval van te late levering (maximaal 30 dagen), het product is verzonden, kunt u uw bestelling annuleren en een terugbetaling van het product en de retourkosten vragen. 

In dit geval, als u het product heeft ontvangen na uw annulering, zullen wij het product, na ontvangst door ons, volledig en in de originele staat terugbetalen.
We nodigen u ook uit om regelmatig uw bestelling te volgen en contact met ons op te nemen via e-mail op info@razwar.com voor vragen of in geval van een probleem. 
Elke bestelling die niet binnen 30 dagen na bestelling op Razwar.com is verzonden, wordt geannuleerd, tenzij anders aangegeven en aangekondigd in het verkoopaanbod.

5.2 - Leveringsproblemen

Alle reserveringen op het geleverde product (bijvoorbeeld: beschadigde verpakking, ontbrekende onderdelen, etc.) dient u binnen 3 dagen na ontvangst van het product aan Razwar.com te melden. Dan kunt u, afhankelijk van de gevallen bepaald in artikel 12 hieronder, genieten van de omruil- of terugbetalingsvoorwaarden voorzien in dit artikel. 

5.3 - Leveringsdetails

Bestellingen worden verwerkt van maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van feestdagen. 
De producten worden vanuit België per post verzonden.
In alle gevallen variëren de maximale termijnen van 2 dagen tot 2 weken vanaf ontvangst van de betaling en afhankelijk van de stad of het land van bestemming.

Elk artikel dat niet op voorraad is bij onze leverancier of importeur wordt automatisch in mindering gebracht op de bestelling.

 Artikel 6 - Betaling

Alle betalingen worden verwerkt door een veilige gegevenscoderingsprocedure, zodat geen door de koper verzonden informatie door derden wordt onderschept. Het zal worden gedaan via een elektronisch betalingssysteem zoals "Paypal" of "Apple Pay", of per bankkaart, of per creditcard (Visa, Mastercard of American Express), of via bankoverschrijving. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Growth Financial SA via het e-mailadres: info@razwar.com.

Artikel 7 - Tevreden of terugbetaald (Herroepingsrecht) 

De consument heeft 14 dagen de tijd om een overeenkomst op afstand te herroepen, zonder dat hij zijn beslissing hoeft te motiveren en zonder andere kosten.

De in lid 1 bedoelde herroepingstermijn verstrijkt na een termijn van 14 dagen vanaf:


1° met betrekking tot verkoopovereenkomsten, vanaf de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit krijgt

2° voor wat betreft Raz*War-jaarabonnementen, vanaf de dag waarop de consument of een door de consument aangewezen derde, niet zijnde de vervoerder, de eerste levering fysiek in ontvangst neemt.

Om zijn recht uit te oefenen, kan de consument een e-mail (wecare@razwar.com) of een brief sturen via onderstaand formulier.

Dit retourrecht kan alleen worden geaccepteerd voor ongebruikte, complete en onbeschadigde producten. Artikelen die incompleet, beschadigd, beschadigd of bevuild door de klant worden geretourneerd, worden niet teruggenomen.

Pakketten dienen teruggestuurd te worden naar het volgende adres: Groei Financieel - 1, Avenue Athena - 1348 Louvain-la-Neuve - België.

Artikel 8 - Beveiliging

Onze site is onderworpen aan een beveiligingssysteem: we hebben het SSL-coderingsproces aangenomen om alle gevoelige gegevens met betrekking tot betaalmiddelen zo effectief mogelijk te beschermen.

Artikel 9 - Klantenservice

Voor alle informatie of vragen staat onze klantenservice tot uw beschikking per e-mail op info@razwar.com of per post naar Growth Financieel - 1, Avenue Athena - 1348 Louvain-la-Neuve - België.

Artikel 10 - Intellectuele eigendom

Alle teksten, boeken, illustraties en afbeeldingen die op Razwar.com worden gereproduceerd, zijn auteursrechtelijk en intellectueel eigendom op Europees niveau voorbehouden. Als zodanig en in overeenstemming met de bepalingen van de intellectuele eigendomscode, is alleen gebruik voor privégebruik toegestaan, behoudens andere of zelfs restrictievere bepalingen van de intellectuele eigendomscode. Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van de Razwar.com-site is ten strengste verboden.

Artikel 11 - Aansprakelijkheid

De aangeboden producten voldoen aan de geldende Belgische wetgeving en de in België geldende normen. De verantwoordelijkheid van groei Er kan geen financiële verplichting worden aangegaan bij niet-naleving van de wetgeving van het land waar het product wordt geleverd (bijvoorbeeld bij een productverbod, etc.). Het is uw verantwoordelijkheid om bij de lokale autoriteiten na te gaan wat de mogelijkheden zijn voor het importeren of gebruiken van de producten of diensten die u wilt bestellen.

We nodigen u uit om de beschrijving van elk product te raadplegen om de precieze kenmerken te kennen; en neem bij twijfel of meer informatie gerust contact met ons op.

Groei Financial is alleen verantwoordelijk voor de inhoud van de pagina's die het publiceert.

Voor vragen over de producten kunt u uiteraard contact met ons opnemen via e-mail op info@razwar.com.

 Artikel 12 - Garantie

Wij verbinden ons ertoe, naar uw keuze, u de defecte producten terug te betalen of om te ruilen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

Artikel 13 - Toepasselijk recht - Geschillen

Dit contract is onderworpen aan het Belgische recht. De taal van dit contract is Frans, Nederlands of Engels. In geval van een geschil met professionals en/of handelaars zijn de rechtbanken van Nijvel (België) bevoegd. 

Artikel 14 - Persoonlijke informatie 

De informatie en gegevens over u zijn noodzakelijk voor het beheer van uw bestelling en voor onze commerciële relaties. Ze kunnen worden verzonden naar bedrijven die bijdragen aan deze relaties, zoals degenen die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van diensten en opdrachten voor hun beheer, uitvoering, verwerking en betaling. Deze informatie en gegevens worden ook bewaard voor veiligheidsdoeleinden, om te voldoen aan wettelijke en regelgevende verplichtingen en om ons in staat te stellen de diensten die we u aanbieden en de informatie die we u sturen te verbeteren en te personaliseren.
In overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens heeft u het recht op toegang tot en rectificatie van uw persoonsgegevens. Het enige wat u hoeft te doen is ons online te schrijven op info@razwar.com of per post, met vermelding van uw voor- en achternaam, e-mailadres en indien mogelijk uw klantreferentie.

Afhankelijk van uw gemaakte keuzes bij het aanmaken of bekijken van uw account, kunt u aanbiedingen ontvangen van ons bedrijf, evenals van bedrijven zoals aangegeven bij het aanmaken van uw account. Indien u dit niet meer wenst, kunt u ons dat op elk moment vragen.

Onze site is ook ontworpen om in het bijzonder rekening te houden met de behoeften van onze klanten. Dit is een van de redenen waarom we cookies gebruiken. Het doel van de cookie is om uw bezoek aan onze site aan te geven. Cookies worden door Razwar.com dan ook alleen gebruikt om de gepersonaliseerde service aan jou te verbeteren.

 

Het hoofdkantoor : Groei Financieel - Avenue Athena 1 - 1348 Louvain-la-Neuve - België

 

BIJLAGE: Herroepingsformulier

 

MODEL HERROEPINGSFORMULIER

(Gelieve dit formulier alleen in te vullen en terug te sturen als u het contract wilt herroepen)

- Ter attentie van Groei financieel - Avenue Athena 1 - 1348 Louvain-la-Neuve - België, info@razwar.com

- Ik/Wij (*) stellen u/wij (*) hierbij op de hoogte van mijn/onze (*) herroeping van het contract voor de verkoop van het onderstaande onroerend goed

...................................................................................................................................................................................

— Besteld op (*) / ontvangen op (*)............................................................................................................................

— Naam consument(en) ..................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

— Adres consument(en) ............................................................................................................... ...................................................................................................................................................................................

— Gedateerd ...............................................................................................................

— Handtekening consument(en)

(alleen als dit formulier op papier wordt aangemeld)

...................................................................................................................................................................................